Жарнама

Жарнама бойынша

Ұялы телефон:
87762213535

Электронды жәшік:
nomadnews@mail.ru

Мекен-жайы:
160000, Қазақстан Республикасы,Шымкент қаласы, Тәуке хан көшесі,